Välkommen till Rosenhill

På Rosenhill ökar vi funktionsförmågan hos våra boende genom att erbjuda hög kvalitet på omvårdnad, rehabilitering, sysselsättning och träning. God och säker omvårdnad med den boende i fokus, trygghet och integritet är självklara begrepp som formar vår verksamhet.

Hämtservice från ditt gamla boende     Kontakta oss så hjälper vi dig